KPK – digiblogi

Kärla Põhikool

Innovaatiline õpetaja 2017


Tänasel Eesti Vabariigi 100.aastapäevale ja kooli sünnipäevale pühendatud pidulikul aktusel omistati Innovaatilise õpetaja tiitel õpetaja Kaisi Õispuule. Innovaatiline õpetaja on rikastanud oma ainetunde uute meetoditega, kasutades  digivahendeid. Meediaring, mida juhendab õp Kaisi, kajastab meie vahvaid tegemisi kooli ajalehes (https://koolijuntsudeteataja.webnode.com/), mis ilmub juba aastaid onlines. Loovtöö juhendajana on õpetaja Kaisi suunanud õpilast praktilise tegevuse läbiviimisel digisse. Õpilased viisid läbi algklassidele koostöös lasteaia vanema rühmaga jüripäeval nutiorienteerumise.Tekkinud küsimuste korral pöördub Kaisi Õispuu nõu saamiseks haridustehnoloogi poole. Oma digitegevusega toetab innovaatiline õpetaja, Kaisi Õispuu Kärla kooli mainet.

Palju õnne, õpetaja Kaisi!

Kärla kooli Innovaatiline Õpetaja 2017 Kaisi Õispuu, direktor Jaan Lember