dets. 04

Piparkoogid – 2.kl õpipesapäev

Toimus reedel, 03.12 kahe tunni ajal.
Teema PIPARKOOK.
Õpetajatest Riina Eller ja Kristi Eller
Õpiti süvendatult eesti keelt
Kõigepealt rääkis õp Kristi hommikuringis piparkoogi minevikust, saamisloost ja tutvustas valmistamiseks kasutatavaid maitseaineid, mis oli õpilastele tutvumiseks ka laual karpides.
Õpilastel tuli lahendada vabas järjekorras ülesanded neljas õpipesas
 1. Kuulamisülesanne learningapps.org keskkonnas  nutitahvlite ja kõrvaklappidega. Teksti kohta tuli vastata küsimustele.
 2. Sedelilt teksti kirjutamine vihikusse.
 3. Learningapps.org keskkonnas harjutus, kus õpilane pidi viima maitseainete pildi ja sõna kokku (lohistama).
 4. Learningapps.org keskkonnas sõna trükkimine maitseaine pildi alla.

Kiiremaks harjutuse leidmiseks kasutati äppi Barcode Scanner.
Kui mõni õpilane jõudis ülesanded kiiremini, tuli teha harjutus lehelt.
Kõige lõpuks kokkuvõtteringis arutati laiemalt, milline ülesanne oli raske, kerge, milline meeldis jne. Seejuures lasti piparkookidel hea maitsta. 😊
Suur tänu õpetajatele!

nov. 30

Kui külas käisid Hiiumaa koolijuhid

Täna vallutasid digihuvilised kooli käsitöö- ja kodundusklassi.
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Rühmatöö: ühiskirjutamine
 • Ühiskirjutatud e-raamat "Nutt sõsarsaarte koolides"
 • E-raamatu autoririd
Ühistööna valmis e-raamat “Nutt sõsarsaarte koolides”

Lehitse raamatut – kliki raamatule

nov. 26

Keemia tund 9. klassis

Esmaspäeval, 6. novembril kasutasin keemia tunnis aineklasside kordamiseks VOSK-i. Kõigepealt mängisime Kahooti, mille olin aineklasside kordamiseks koostanud. Peale seda mängu said õpilased ise enda teadmised proovile panna erinevate testide tegemisel. Testid olin mina välja otsinud ning neid aadresse jagasin “OneDrives”.

Oksiidid

Aineklassid

Happed

Taskutarga testid

nov. 23

Vene keele harjutused 9.kl

 1. Eesti viktoriin – https://learningapps.org/display?v=p0rii6zwk16
 2. vali õiges käändes sõna – http://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no1.htm
 3. vali õiges käändes sõna harj 2 – http://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no2.htm
 4. vali õiges käändes sõna harj 3 – http://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no3.htm
 5. lisa õige lõpp – http://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no4.htm
 6. tõlgi – http://eava.ee/opiobjektid/vene/vene1/no5.htm
 7. Mitmesugused harjutused – http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
 8. Harjutused pilt+helifail – http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/training/a1 (helifailid töötavad ka Androidiga)
 9. Sõnavara: pilt+helifail – http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ilearnrus/lexisgrammar  (helifailid töötavad ka Androidiga)

nov. 21

Kadripäev – õpipesad 1.kl

Õpipesapäev 1. klassis
Teema: “Mardipäev ja kadripäev”, aega planeeritud 4 tundi
Õp Maret Rei, õpetaja abilised – lapsevanemad, kogemusi jagas HT Margit Lindau.
Hommikuringis meenutati koos oma mardijooksu Kärla lasteaeda. Räägiti vanadest kommetest – miks mardid ja kadrid perest perre jooksid/jooksevad, missugused on mardid ja missugused on kadrid.
Õpipesad:
NUTINUPUTAMINE:

Kasutasime sedapuhku Learningapps keskkonnast avatud arvutamismänge. Siinjuures täname Marit Arot ja kasutajat oppiminelobusaks!
NUTIKUNST: õpilased joonistasid ArtRage rakendusega mardi- ja kadriande, salvestati galeriisse.
LUGEMISE- ja KIRJUTAMISEPESA: ülesandeks oli salakirja lahendamine ja selle lugemine.
LOOMEPESA: kadride meisterdamine jogurtitopsid, kommikarpide sisu jm taaskasutatav materjal.
KOKKUVÕTE: kokkuvõtik tagasiside ilmus jooksvalt klassitahvlil oleval tabelil, kus õpilased kleepisid õpipesa läbimise järel emotikoni – tabel sai rõõmsailmeline 🙂
Tunnis oli loomingut, nuputamist, töömelulist suhtlemist – kehtisid töörahureeglid. Suur tänu lapsevanematele-õpetaja abilistele, õp Maret Reile hea töö eest!

nov. 18

Seenepäev – õpipesad 3.kl

Õpipesapäev 3. klassis

Teema: “Seened”, aega planeeritud 4 tundi

Õp Gerta Uus, õpetaja abilised – lapsevanemad, HT Margit Lindau

Pesapäeva põhiliseks eesmärgiks on teemapõhine õppimine, mis sisaldab nii arvutamist, kunsti, lugemist, kirjutamist kui ka teadust. Meie õpipesapäev toimub nutivahendeid kasutades. Uutmoodi õppimine annab õpetajale võimaluse olla loov ja paindlik, õpilastele pakub see ise otsustamist (õpipesades liikumise üle otsustatakse vastavalt sellele, kus pesas vaba kohta leidub), aja planeerimist. Õpipesapäeval on igas pesas õpetaja abiline ja/või õpetaja ning kõik lapsed saavad silmsides suhelda nii omavahel kui täiskasvanuga; kõik õpilased saavad tehtust kohest tagasisidet. Õpipesapäev on suunatud sotsiaalsele õppele.

Hommikuringis tutvustab õpetaja abilisteks tulnud lapsevanemate rolli, selgitab õpilastele ja õp abilistele, kuidas õppimine õpipesapäeval toimub; hommikuringis arutlevad õpilased seente teemal, mida nad sellest juba teavad.

Õpipesad: 

 1. TEADUSPESA:
 • pärmseened: reptsepti põhjal taigna tegemine, muu õppetegevuse käigus jälgitakse taigna kerkimise protsessi ja tehakse tahvelarvutiga fotosid;
 • tööraamatu või teatmeteose abiga täidetakse tahvelarvtites interaktiivset ülesannet Learningapps veebirakendusega – AVA MÄNG SIIT https://learningapps.org/4149707
 • taigna vormimine kringliks, küpsetamine. Kui õpipesad üldiselt on oma klassiruumis, siis küpsetamine toimub kodundusklassis.

2. KIRJUTAMISPESA: ülesandeks kirjutada töölehele, kuidas tegime tainast ja mida sa selle käigus teada said.

3. LUGEMISPESA: Muinasjutt “Seene varjus” lugemine ja interaktiivse ülesande täitmine (tegevuste ajateljele reastamine) – AVA MÄNG SIIT – https://learningapps.org/4149802

4. ARVUTAMISPESA: kordavad ülesanded, mis koostatud päeva teema põhjal.

Kokkuvõttering: 

õpilaste ja õpetaja abiliste tagasiside sooritusele, tehakse kokkuvõte sellest, mida kogeti ja õpiti. Missuguseid oskusi omandati. (Menti veebirakendusega)

Õpipesapäev toob õppetöösse uuendusi ja muudab õpetaja lähenemist õppeprotsessi juhtimisse loovamaks ehk sobitub MÕK-iga.(mõtted J. Käisi metoodikast) FOTODE LINK

Õpilaste tagasiside

 

Lapsevanemate tagasiside

 

Õpetaja tagasiside esimesest pesapäevast

Kliki pildile!

nov. 15

Ametid- I osa

Klass: 9.klass

Tund: karjääriõpetus

Õpetaja: Kaisi Õispuu

Tunnid teemaks olid erinevate ametitega tutvumine ja kuidas leida selle kohta infot.

Tund oli üles ehitatud järgnevalt:

  1. Erinevaid ameteid tutvustav mäng Kahoot.it  keskkonnas.
  2. Tutvusime rajaleidja.ee lehega, kus õpilased said tutvuda erinevate ametitega.
  3. Ülesande täitmine e-õpimapis. Vaata rohkem kpkkarjaar.webnode.com
  4. Tund lõppes kokkuvõttega, kasutades menti.com-i.

Oma kokkuvõttes võin mainida, et õpilastele sobib  e-õpimapi kasutamine nii tunnis kui ka kodus. Antud tunni tegevusse olid kaasatud ka meie külalised Käina koolist.

nov. 08

Robootikatund

6. klass

Õpetaja Väino Uljas

Ülesande püstitus: olemas on aku ja mootor ja karbitäis teisi detaile. Õpilaste ülesanne nendest ehitada iseliikuv masin.  Tunnis osalesid ka külalisõpetajad Käina koolist. Galeriis pildid. Kliki üht videot kohe siit.

nov. 07

Käina õpetajad on meil külas

Naabersaare kolleegid olid meil külas. Nende soov oli külastada meie digitunde. Kuna meie õpetajatel on digi pea igapäevane, siis külaliste vastuvõtt valmistas meile rõõmu.  Väike ärevus käib asja juurde – kuidas tehnika toimib, kuidas Wifi vastu peab, kuidas lapsed koostööks valmis on jne jne. Kõik sujus hästi, tuli ette väikseid ootamatuid hetki, kuid need ei olnud segavad.

Mida sisaldasid antud digitunnid? – e-tunni kasutamie 3.klassi matemaatikas, testide täitmine seekord Testmoz keskkonnas, harjutuste ja ülesannete täitmine Learningapps keskkonnas, QRkoodid olid õppeülesannetes kasutusel, informaatikas sai valmis (ka külalistel) isesõitev auto, täideti ülesandeid oma õpimapis ehk veebilehel. Tunde andsid paljud õpetajad ja erinevaid tegevusi oli küllaga. Üks, mis meil on saamas sagedaseks, on õpilastelt tagasiside küsimine. Seda tehakse nii suuliselt, paberil pliiatsiga, kuid sageli ikka interaktiivselt. Õpilastel antakse võimalus oma oskusi ja teadmisi hinnata.

Meie õpetajatele suur-suur tänu! Tuntud digikülalistele Käina koolist soovime tarka “digistamist”!

Karjääritunnis viktoriin ametite ja omaduste sobivuse kohta; õpimapis ülesannete täitmine

nov. 02

My best Friend Form 4

 1. Esitlus My best Friend – LINK
 2. Listening – tv
 3. Kahoot.it – kuulamisülesande põhjal
 4. Test Learningapps – https://learningapps.org/4035313
 5. Grammar Plural – https://learningapps.org/4035468
 6. Õpilastelt tagasiside oskuste ja teadmiste kohta

 

Vanemad postitused «