veebr. 23

Innovaatiline õpetaja 2017

Tänasel Eesti Vabariigi 100.aastapäevale ja kooli sünnipäevale pühendatud pidulikul aktusel omistati Innovaatilise õpetaja tiitel õpetaja Kaisi Õispuule. Innovaatiline õpetaja on rikastanud oma ainetunde uute meetoditega, kasutades  digivahendeid. Meediaring, mida juhendab õp Kaisi, kajastab meie vahvaid tegemisi kooli ajalehes (https://koolijuntsudeteataja.webnode.com/), mis ilmub juba aastaid onlines. Oma tegevusega hoiab innovaatiline õpetaja, Kaisi Õispuu kõrgel Kärla kooli mainet.

Kärla kooli Innovaatiline Õpetaja 2017 Kaisi Õispuu, direktor Jaan Lember

veebr. 14

Omadussõna

Klass 5b

Õpetaja Anne Pildre

Teema Omadussõna

 

veebr. 13

4.klassi eesti keel

Õpetaja: Õnne Kruusmaa

Teema: Arvutitool ja lumi

Tunni eesmärgid:

 • Lugemishuvi tekitamine
 • Koostööoskuse kujundamine
 • Osata jutu sisu lühidalt kokku võtta ja oma sõnadega ümber jutustada

Tunni tegevus:

 • Lastekirjanik Kerttu Soans – lühitutvustus
 • Lugemistekst “Arvutitool ja lumi” – ajurünnak
 • Rühmade loosimine teamup.aalto.fi keskkonnas
 • Töö rühmades: teksti lugemine, küsimuste esitamine ja jutustamine klassikaaslastele
 • Kavapunktide järjestamine, lünktekst ja ristsõna lahendamine thinglink.com keskkonnas
 • Tagasiside  tunnist mentimeter.com keskkonnas

https://www.thinglink.com/scene/1019181269818277890

Ja tunni lõpus õpilased analüüsisid oma tegevusi ja andsid tagasiside

veebr. 13

Inglise keel

Klass: 9. klass

Õpetaja Katrin Mesila

Teema Museums. Vocabulary

 1. tekst lk 82-83
 2. sõnavara lk 84
 3. tekstitöötlus lk 82
 4. Lugemiskontroll – https://testmoz.com/1577502
 5. küsimine-vastamine lk 84
 6. sõnavara harjutused tv lk 76/3,4. Kasutada e-sõnastikku
 7. Kahoot sõnavara paaristööna tv lk 77 h 5 (e-sõnastikuga) – https://play.kahoot.it/#/?quizId=24382f9c-2f32-462f-b6de-1b54648a7856

Eneseanalüüs –

veebr. 12

Võrdeline seos

Klass 7.

Õpetaja Anne Tõru

Sisu: toimetamisel

Lahenda test: https://testmoz.com/1582736

veebr. 12

Sõnaliigid

Klass: 5b

Õpetaja: Anne Pildre

Teema: Sõnaliikide kordamine

 

veebr. 09

6.veebruar – interneti turvalisuse päev

6.veebruar on rahvusvaheline interneti turvalisuse päev. Küberohtudest räägime kindlasti sagemini kui ainult kord aastas. Kasutame ainetundides nutivahendeid iga päev ja põhjust netiketist ja tuvalisusest rääkimiseks ikka on.  Turvaliselt internetis päeva raames toimusid meie koolis mitmesugused tegevused. Seekord kaasas haridustehnoloog rohkem ÕE liikmeid. Neil oli kandev roll ürituste planeerimisel ja läbiviimisel. Tänavune moto oli  – Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet saab alguse sinust. 

ÕE viis läbi õigesti lahendatud ristsõnade loosimängu kooli üldkogunemisel.  Loosimängus võitsid Greete-Liisa Lend (2.kl) ja Darelyan Pähn (7.kl). Väikeste autasudega toetas meid Swedbank. Täname!

Ürituse korraldustiimile meie kiitus!

veebr. 07

Scoove – liikumine ja õppimine ühes

Mängu link https://play.scoove.net/SJNAIaIcW

veebr. 07

BeeBotiga matemaatikas

Har.tehn. jagab klassiõpetajatele ideid BeeBot kasutamiseks ainetunnis. Nutivahendis lahendab õpilane ülesannet (https://learningapps.org/4557025). Õige vastuse korral programmeerib õpilane mesimummit ka mängumatil õige vastuse juurde. Arvutamisel vale vastuse korral õpilane mängumatil mummiga edasi ei saa. Ütleb suuliselt õige vastuse. 

veebr. 01

Õpetajad “Tuleviku Õpetaja” koolitusel – eelmoodul

Alustasime kollektiiviga ühist sisekoolitust – eesmärgiks toetada õpetajaid Tuleviku Õpetaja eelmooduli  ülesannete täitmisel. Eelmooduli teema “Õpetaja pädevused digiajastrul”.

Ühisel koolitusel haridustehnoloogi juhtimisel koostasime arengumapid. Õpetajate individuaalsetes digitundides tutvusime ISTEga, hindasime oma haridustehnoloogilisi pädevusi, kajastasime eelmoodulis antud ülesannete lahendamisi oma arengumapis.

Meie arengumapid, mis valminud õp digitundides:

 1. https://saunamari.webnode.com/
 2. https://mlarengumapp.webnode.com/
 3. https://makoolitus.webnode.com/
 4. https://kylliarengumapp.webnode.com/
 5. https://reopetaja0.webnode.com/
 6. https://vaino-tulevikuopetaja.webnode.com
 7. https://jlarengumapp.webnode.com/
 8. http://kaisitulevikuopetaja.webnode.com
 9. http://jaanikatulevikuopetaja.webnode.com
 10. http://aptulevikuopetaja5.webnode.com/
 11. http://kmarengumapp.webnode.com/
 12. http://okarengumapp.webnode.com/
 13. http://ehtulevikuopetaja.webnode.com/
 14. http://lvtulevikuopetaja.webnode.com/
 15. https://rktulevikuopetaja.webnode.com/
 16. https://mrtulevikuopetaja-com.webnode.com/
 17. https://attulevikuopetaja.webnode.com/
 18. https://gertaarengumapp.webnode.com/
 19. https://merliarengumapp.webnode.com/

Vanemad postitused «